Komplexní správa a údržba
nejrůznějších objektů

Kroky Naší společnosti se vždy řídí požadavky
klienta, které jsou pro Nás nejdůležitější.

Naše služby

Nabízíme komplexní správu a údržbu nemovitostí jakými jsou: standardní bytové i nebytové jednotky, průmyslové podniky, výrobní a skladové haly, zdravotnická a školská zařízení, stravovací provozovny a běžné kancelářské prostory.

Úklid

Venkovní údržba

Ostraha

Údržba objektů

Reference

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Náhradní plnění

Každý zaměstnavatel, který má více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen ZP) ve výši podílu 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Tuto povinnost může zaměstnavatel plnit:

  • Zaměstnáváním ZP v pracovním poměru
  • Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se ZP
  • Odvodem do státního rozpočtu
  • Vzájemnou kombinací způsobů uvedených v bodě 1 až 3

Kalkulačka