Povinnosti zaměstnanců bezpečnostní agentury:

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
 • kontrola a evidence či zamezení vstupu a výstupu osob

 • kontrola a evidence či zamezení vjezdu a výjezdu vozidla

 • obchůzková činnost s možností použití elektronického kontrolního systému

 • ovládání a kontrola osvětlení areálu, ovládání vjezdových závor a bran

 • informační činnost, navigace návštěvníků po areálu, ohlašování návštěv

 • půjčování a evidence klíčového systému

 • přebírání pošty

 • dohled nad bezpečnostními systémy (EZS, EPS, kamery)

 • kontrola vypnutí vnitřních světel, neporušenosti bezpečnostních prvků, zámků a oken

 • v případě mimořádné události komunikace se záchrannými složkami

 • zajišťování schůdnosti komunikací v zimním období

 • A další dle specifikací objednatelů.

Snažíme se nabízet kvalitní a cenově velmi zajímavé služby, naší prioritou je individuální osobní přístup ke každému zákazníkovi. Personální zajištění zakázek vždy konzultujeme s klienty.