Každý zaměstnavatel, který má více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen ZP) ve výši podílu 4% z celkového počtu zaměstnanců.

Tuto povinnost může zaměstnavatel plnit:

  • Zaměstnáváním ZP v pracovním poměru
  • Odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se ZP
  • Odvodem do státního rozpočtu
  • Vzájemnou kombinací způsobů uvedených v bodě 1 až 3

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců si ZP mohou poskytnout v jednom kalendářním roce náhradní plnění do výše odpovídající 36 násobku průměrné mzdy v národní hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se ZP zaměstnaného v předchozím roce.

Využijte naší kalkulačky a spočítejte si náhradní plnění

Zaměstnávání ZP v pracovním poměru

Minimální povinný podíl zaměstnanců ZP z celkového počtu zaměstnanců:

Náhradní plnění

Náhradní plnění odběrem služeb či zakázek je 7 násobkem průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance ZP
Náhradní plnění za 1 osobu/rok:
Náhradní plnění v přepočtu na povinný celkový podíl ZP/rok:

Odvod do státního rozpočtu

Pokud není plněn povinný podíl zaměstnanců s ZP, společnost je povinna platit státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance ZP
Částka, kterou je firma povinna odevzdat do státního rozpočtu za 1 zaměstnance ZP/rok:
Částka, kterou je firma povinna odevzdat do státního rozpočtu za povinný celkový podíl ZP/rok:
Limit pro poskytování náhradního plnění 2017 za 1 zaměstnance OZP je stanoven 36 násobkem průměrné mzdy předcházejícího roku 2016 (I. - III. Q):