Celoroční i jednorázová údržba vašeho areálu.

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
 • péče o stromy – hlavním cílem je tvarování koruny, zajištění provozní bezpečnosti a posílení vitality ošetřovaného jedince

 • stříhání živých plotů – hlavním cílem je vytváření okrasné stěny

 • sečení trávníků – pravidelnou sečí zajišťujeme kvalitu a především hustotu travnatých ploch

 • vertikulace – provádíme u trávníků, které jsou extrémně zatížené

 • postřiky trávníků proti plevelům

 • hnojení, dosévání trávníků

 • ochrana rostlin proti chorobám a škudcům

 • hnojení okrasných rostlin

 • postřik zpevněných ploch a odstranění náletů

 • metení dvorů

 • hrnutí sněhu včetně posypu zpevněných ploch

 • údržba chodníků v zimně

 • odklízení sněhu ze střech

 • Garantujeme ekologickou likvidaci biologického odpadu.

Na základě našim mnohaletých zkušeností nabízíme zdarma podrobné vypracování celoroční údržby nebo jednorázovou jarní a podzimní údržbu vašeho areálu.

Při údržbu zeleně máme proškolené zaměstnance, kteří využívají profesionální techniky.

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Antonio Carraro TTR 4400